Utgåva

 

Aktuell utgåva (information!).

(Utgåveinformation finns en bit ned i texten).
Här skriver jag in utgåveförändringar jag gör i Excelfilen. Detta för att du som redan har ett exemplar skall kunna jämföra din fil med vad som eventuellt har tillkommit.
Kontakta mig (via E-post) så skickar jag den senaste utgåvan. Se sida Kontakt

 

Nytt den 2021-03-04

Ladda ner Hemekonomi och övriga filer enligt önskemål via följande länk.

Jag har lagt till min kontakt E-post adress i Hemekonomi-filen

Vid uppdatering

Gå till FAQ "Vanliga frågor och svar" för information om hur du kan göra vid uppdateringar, för att slippa knappa in varje data enskilt igen.
 

Då jag numera i stor utsträckning använder mig av open mjukvara så använder jag själv numera (nytt 2021-01-03) WPS Office, då jag känner mig mer hemma med funktionerna där, vilka mer motsvarar Microsoft Office i mitt tycke. Och kanske också är mer kraftfullt med fler och bättre organiserade funktioner än tidigare använt LibreOffice.

Ett bra alternativ är WPS Office, vid redigering av Hemekonomi.

https://www.wps.com/

Gratisversionen visar en reklamskylt vid uppstart, vilken kan klickas bort efter 5 sek. Tycker att detta office-paket är riktigt bra. Modernt utförande, och laddar snabbt.

Ett annat bra alternativ är Freeoffice

https://www.freeoffice.com/sv

 

Beroende på använt office-paket så kan i varje fall formateringen skilja sig något åt. Men jag har inte hittat några problem med formlerna oavsett använt office-paket.

 

 

Hemekonomi

Aktuell utgåva 2021-01-03: "3.2.1, alt 3.2.2"

 

Utgåva 3.2.1

Avmarkerade ackumulerad kostnad.

Lade till summa årsvis för valbara kategorier under enskilda utgifter.

 

Utgåva 3.2.3

Under fliken utgifter per månad, så lade jag till en kolumn längst till vänster. I.o.m. det så kund jag där skriva in en rubrik för att samla utgifterna efter dessa. Jag färglade de olika rubrikernas bakgrunder med olika färger, t.o.m. Poster beskrivning, så att det ser mer samlat ut.

Ändra efter eget behov.

Smärre justering från Utgåva 3.2.2 till 3.2.3.

1. Justerade formatering på årsbelopp för valda kategorier.

2. Rättade summaberäkning på budgetplanering, (ark skiljd från Hemekonomi's beräkning).

 

Separata arbetsark skilda från Hemekonomi

2021-01-04

En ny separat fil (Matkostnad) är upplagd under länken till Hemekonomi ovan. För beskrivning se följande länk:

http://www.hemekonomi.n.nu/Matkostnad

 

Nytt den 2021-01-15

En ny experimentell separat fil (Låneberäkning) är upplagd under länken till Hemekonomi ovan.

http://www.hemekonomi.n.nu/laneberakning

 

 

Inaktuellt

Hemekonomi 3.2

2016-03-31 P.g.a. att ett par "kunder" har haft problem att öppna filen med filformat .xlsx (Microsofts eget nuvarande format, "stöds också av bl.a. Libre Office") så skickar jag också med filen i formatet .xls, vilket kan öppnas med Microsoft Office 97 - 2003. Jag tror inte att det skall påverka filen i sig, "möjligen kan diagrammen påverkas".

 

2014-08-11

Lade till ett ark "Budgetplanering" inspirerat av programmet Lyxfällan.

Utgå från en inkomst och för in nuvarande belopp för inskrivna kategorier, eller några av dem.

Laborera sedan med beloppen tills den blir acceptabel. Då har du en riktigt snabb överblick av din ekonom.

 

 

 

Hemekonomi 3.1

2014-03-17

Lade till ett ark med diagram över samlade data.

Både samlade över konto 1-4, och enskilda per konto. Bl.a. stapeldiagram, stackade diagram, procentuella andelen.

Hjälpfilen är uppdaterad till utförande 1.04.

 

 

Nytt separat ark.

2014-02-27

"Matkostnad 20nn-20nn. Skapade ett ark som man kan se utvecklingen av sin månadskostnad för mat över tre år. Där kan man också se min-max. spannet per månad, vilket gör att man då kan se om någon specifik månad avviker från de övriga."

 

Nytt separat ark.

2014-02-26

"Mindre företag. Skapade några ark avsedda för mindre privatföretag, bestående av arken; produktlista, order, faktura, månadsförsäljning, kassaflöde och resultatprognos. Utvecklig av dessa ark sker efter önskemål, som dessa är framtagna efter."

 

Hemekonomi 3.02

(Ingen utgåveförändring p.g.a. detta tillägg)

2014-02-07

Lade till mobil-länk på första/hem-sidan

Även på sidan Om mig, och Kontakt

 

Hemekonomi 3.02

2013-09-02

Lade in en ett stapeldiagram för visning av utvalda enskilda kategorier.
Justerade kolumnrubrikens text för sammanställning av valda enskilda utgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemekonomi 3.01 Ingen berördes av detta fel! Felet rättades till innan utskick!

Justering av följande fel.

 

Om ni använder ark A-kassa och fått Hemekonomi 3 före den 2013-05-03.

Jag hittade ett fel på ark A-kassa, cell nr G34 och lika på M34.

Där står på cell G34

=SUM(E53:E57)+D15+D18

Det skall stå

=SUM(E53:E57)+D18

Enklast att ändra detta är att markera cell G34, trycka på tangent F2, och använda vänsterpil för att gå in och markera +D15, för att deleta detta. Ändra även M34 genom att ta bort +J15.

Annars adderas summan på rad D15 (J15) också.

Ursäkta för detta!

2013-05-03

 

 

Hemekonomi 3

Detta utförande har nu fått ett vertikalt upplagt utförande, (tänk A4-format). Man slipper numera skrolla i sidled och passar även t.ex. Ipad i stående vy.

Utgåva i MS Excel, fungerar för MS Office, Open Office, Libre Office, och Ipads Numbers.

En hjälpfil i PDF-format skickas också med numera. Samma utförande som sidan Beskrivning.

 

Hemekonomi 2.36

2012-04-11 Numera finns Hemekonomi i MS Office (Excel) utförande.

En freeware utgåva av MS Office starter finns under följande länk.

http://www.snapfiles.com/get/officestarter.html

Hemekonomi 2.36

2012-02-03 Justerat länkar på ark Inkomster ochpå ark A-kasseersättning.
 
Felaktigheter förekom på ark Inkomster från extra ersättning och från ark A-kasse-ersättning.
 
Hemekonomi 2.35
2012-01-01 Omarbetat arket inkomster, och tillagt ett ark för A-kasseersättning.
 
Lagt till möjlighet att knappa in extra inkomster till varje 4st konto. Snyggade till det grafiska. 2st tabeller för A-kassaersättning är kopplade till inkomst att användas om man så vill.
 
Hemekonomi 2.32
2011-12-30 Tillagt ytterliggare en inkomst (konto), (nu 4st möjliga), ändrat arket kredit till ett utförande där 4st krediter kan kopplas till 1 eller upp till 4st konton. Tog bort bensinkonto, -kostnaderarken.
Kommer nog att omarbeta det omgjorda arket "kredit" framöver, när jag funderat lite på bästa utförande. Denna utgåveförändring gjordes efter önskemål från användare. Behöver fundera på arkens utförande, kanske är det dags för en uppsnyggning.
 
 

 

Hemekonomi 2.2

2011-09-05 Fel i en sammanräkningsformel under september månad på ark "Enskilda utgifter". Korrigerat fr.o.m. 2011-09-05.
Ni kan lätt ordna detta i er egen äldre utgåva enligt följande.
På flik "Enskilda utgifter" markera cell V12. Tryck därefter på tangent F2. Då ser det ut som såhär =SUMIF(AY25:AAY86;1;BA25:BA86) ändra (AY25:AAY86... till (AY25:AY86... alltså från AAY86 till AY86.
När så är gjort, tryck Enter och spara filen.
Ursäkta för detta fel.
 
2011-07-04 Arbetar på en version att använda vid arbetslöshet. Alltså en version där ett inkomstkonto är anpassat för inkomst via A-kassa. Denna är fördröjd tills framöver.
2011-04-25 Har på hemsidan under FAQ lagt till punkt nr 6, som tar upp hur du utför en justering rörande ark "Utgifter per månad", och där vad som bör justeras för visning av minskande belopp och formatering av belopp. Detta är endast aktuellt om du har lagt till rader i arket "Utgifter per månad".
2011-04-21 Har på ark Inkomster lagt till en kolumn för kommentar av extrainkomster, vilket jag själv har noterat kan vara bra att ha. Lade på 1 punkts indrag på texten kr, i.o.m. det ökades synbarheten bättre på sista siffran i beloppet, enligt vad jag upplevde. Lade till en ytterliggare kommentar under Viktigt på samma ark, inget avgörande endast ett förtydligande om att ej glömma att knappa in kontonr på arken för utgifter.
Bilden är uppdaterad på sidan Bilder.
 

Hemekonomi2.1

2011-02-01 Har ändrat arket Sammanställning med tillägg för lite utförligare information. Plus en extra kolumn för extra inkomster per konto (3st konton a' 2st kolumner) är tillagd.
 
2010-11-29
Har snickrat lite på ett par förändringar till nästa utgåva. Har testat med lite utförliggare information på arket Sammanställning. Se bild nedan. Utöver detta så har jag samtidigt lagt till möjligheten att lägga till en extra inkomst per konto och månad.

nyhet1.jpg

Hemekonomi2

2010-10-24 Andra utgåvan. Nu med 3st konton att belasta utgifter med.
Avsikten med detta är att man då till exempel kan använda flera inkomster där man kan belasta dessa med utgifter separat. En annan idé är att man kan också lägga in barnbidrag, där man kan belasta detta med specifika utgifter. Lägger man till ett sparkonto som "konto", så bör man om inte förr välja att visa "Markera för att visa föregående månads resultat", (finns på ark "sammanställning". För då man använder en inmatning för ett konto så belastas annars endast motsvarande månad som man för in den på. Vid betalning med detta sparkonto under andra månader blir annars minusposter, vilket ju inte är fallet.
För varje konto visas kvarvarande belopp, och utgifter, plus att en total sammanräkning visas också.
Observera att för utgåva 2 av Hemekonomi, så måste man också välja vilket konto utgifter skall belasta. Detta gör man enkelt med siffran 1, 2, eller 3. Denna skrivs in vid sidan av aktuell utgift. Detta gäller för arken "Enskilda utgifter" och "Utgifter per månad" för övriga 'utgiftsark' räcker det att välja konto i en cell.
2010-10-21 har idag skickat ut ett nyhetsbrev med efterfrågan om testpiloter av ett nytt utförande av Hemekonomi, där man kan ha upp till 3st konton, som man kan belasta valfri utgift med.
Fungerar allt väl med filen, så blir den aktuell som ny utgåva.
2010-10-19 skapade en separat fil utifrån arket Akter i MS Excel-filen.
2010-08-01 ordnade layouten av redovisningen på tabellen Totala bilkostnader
ingen utgåveförändring i.o.m. detta
 
Hemekonomi1
2010-06-15 skapad
Första utgåvan med Open Office formatet.
 
Nedan är historiken för MS Excel-utförandet av Hemekonomi
 
Budget (egentligen utan utgåvonr) 2004 Utgången
Skapad. Första utgåvan från år 2004.
 
 
Budget101 2005 Utgången
Tillägg i "Enskilda utgifter" med: Medelvärde för vald kategori per 12 månader och Summa för vald kategori är infogat.
 
 
Budget 102 2006-03-19 (version a + b) Utgången
Mindre ändringar/tillägg ex.vis medelvärde på valfri kategori i enskilda utgifter Tillägg med kategoriberäkning av summa för "Enskilda utgifter"
 
I fortsättningen distribuerar jag programmet i två versioner (färger) enligt "version a" (mångfärgad) respektive "version b" (vit - pärlemor)
 
 
Budget 103 2006-03-28 (version a + b) Utgången
Tillägg med val av visning av samtliga månader för kategoriberäkning av summa för "Enskilda utgifter"
 
 
Budget 104 2006-04-14 (version a + b) Utgången
Tillägg av sidor för "Låneberäkning", "Traderasida!!!"*/ Köp och Försäljningar
 
 
Budget 105 2006-05-03 (version a + b) Utgången
Ytterligare en Tradera-sida*/ med utförligare information om försäljningar
 
 
Budget 106 2006-11-30 (version a + b) Utgången
Justering! I arbetsark "Utgifter per månad", var det på raden inkomster, inte medtaget extra inkomster (benämnda "Andra inkomster").
 
 
(Efter användares önskemål är följande version skapad)
Jag upphör fr.o.m.denna utgåva med version (a) färgglad variant
Budget 107b 2007-07-02 (version b) Utgången
I arbetsark "Utgifter per månad" har jag lagt till kolumner för räkningars betaldatum.
I arbetsark "Enskilda utgifter" har jag delat upp varje månad i fyra avsnitt (eg. veckovis) och ändrat redovisningen.
 
 
 
Budget 108b 2007-07-10 (version b) Utgången
Ett nytt arbetsark är infogat "Aktier" vilket är avsett att användas vid ev. aktieinnehav, efter användares önskemål.
 
Ett i mitt tycke bra tillägg är att jag har lagt till länkar i och till samtliga arbetsark på vänster sidan av dessa. Vilket förenklar navigeringen mellan de olika arbetsarken.
 
 
 
Budget 109b 2008-01-13 (version b) Utgången
 
Funktionen för att markera inmatningar och tömma dessa är borttagen då dessa fält numera är avdelade med text och funktioner jämfört med tidigare versioner.
Så för denna funktion skulle det bli onödigt många "fält" av om detta skulle användas.
Då fungerar det bättre/snabbare att manuellt utföra detta, att som vanligt, "markera" och "Deleta" inmatningarna.
Ingen utgåvaändring i.o.m. detta
 
Energiförbrukning.
Elförbrukning är avklarad
 
Justeringar/tillägg.
Ändrat bakgrundsfärgen för ökad läsbarhet, vid betald/färglagd post i månadsutgifter.
Justerat ramen runt kreditkortsköp. Inlagt nya kolumner i inventarielista och infört summaredovisning i denna.
Lagt till uträkning av procentsatsen i ark "Deklaration"
 
 
 
Budget 109c 2008-06-08 Utgången
Nya arbetsark är infogade, (sedan ver. 109b) "Bensinkredit" vilket är avsett att användas vid ev. betalning av bensin via kreditkort.
 
En inventarielista för hemmets värdeföremål är infogad.
På arbetsark "Månatliga utgifter" är det nu möjligt att färgmarkera betalda räkningar via kryssmarkering.
 
Ett ark för sammanställning av uppgifter till deklaration är infogad.
Nytt för version 109c är; tillagt är en ruta att markera för val om man vill addera föregående månads resultatsumma till påföljande månad, i sammanställningen.
Ingen utgåveförändring i.o.m. detta.
 
 
Budget 110b 2008-09-15 Utgången
Ett nytt arbetsark är infogat sedan ver. 109c "Kredit" vilket är avsett att användas för valfritt kreditkort.
 
 
 
Budget 111b 2008-12-14 Utgången
Ett nytt arbetsark är infogat sedan ver. 110b "Total bilkostnad" vilket är avsett att användas för dina totala bilkostnader.
Fritt val att inkludera dessa kostnader i "Sammanställning" eller inte, finns.
En sent inkommen önskan om tillägg inkluderades även i denna version.
Nu kan efter val, (markering av cell) minskande belopp på arket månadsutgifter visas, vid utnyttjande av möjligheten att markera betald räkning. Samtidigt visas även månadens sammanlagda belopp.
 
 
Budget 112b 2008-12-14 Utgången
 
Borttaget är nu Tradera-sidor, då Tradera inte längre tillät att jag annonserade ut Hemekonomi där, efter fyra år.
Vill ni ändå ha dessa sidor, meddela mig i sådana fall detta, så kan jag skicka dem separat.
 
 
Budget 113b 2009-04-05 Utgången
Den enda förändringen som skett efter den senaste utgåvan är att jag har skapat en möjlighet att i arket sammanställning via ifylld månad, få motsvarande rad färglagd i syfte att lyfta fram denna, för att tydligare se den.
 
 
Budget 114b 2009-10-20 Utgången
Den enda förändringen som skett efter den senaste utgåvan är att jag har skapat en möjlighet att i arket enskilda utgifter visa resultatet av 10st fritt valda kategorier samtidigt, i stället som nu endast 1st i taget.
 
Budget115b Utgången (sista utgåvan med MS Excel-format)
Skapad. 2009-11-17
O.B.S! Open Office-formatet går att öppna i nyare MS Office paket. Se Format
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)