Separata Ark

Här lägger jag upp och redovisar separata ark vartefter nya skapas.

 

Försäljningar (Open office,*.ODS-format)

Arket försäljningar avses att användas för att samla information om t.ex. Tradera köp och försäljningar, även för andra sajters köp och försäljningar kan det användas, ni bestämmer. Ändra rubriknamn efter eget behov.

Följande räknas automatiskt ut

Antal försäljningar
Antal betalda försäljningar
Försäljningssumma
Summa betalt
Tradera-avgift
Totalt överskott/vinst
Totalt inbetalt = överskott/Vinst

Följande rubriker fylls i av dig

Köpare
Datum
Vara
Köpebelopp
Försäljnings-avgift
Betald = 1

forsaljningar.jpg

 

 

 Aktier (Open office,*.ODS-format)

Detta ark kan man använda för att samla information om sina aktie-poster.
En enkel okomplicerad registrering av dina värdepapper, även fondandelar.
Sista kolumnen ger summering av antal och en värdeberäkning baserad på senast införda kurs.

 

 

 aktier.jpg

 

Mindre företag (*.xls-format)

Skapade några ark avsedda för mindre privatföretag, bestående av arken; produktlista, order, faktura, månadsförsäljning, kassaflöde och resultatprognos.

Utvecklig av dessa ark sker efter önskemål, som dessa är framtagna efter.

 /order.jpg

 /faktura.jpg

 /manfors.jpg

/kassaflode.jpg

/resultatprognos.jpg

 

Matkostnad, sammanställning över 3 år. (*.xls-format)

Fördelningen av mat och restaurangkostnad över 3 års tid.
Diagrammet visar; mat-, restaurangkostnad, mat totalt, medelvärde totalt
Kostnadsspannet för mat-, restaurangkostnad, visar hur kostnaden har fördelats per månad, över åren.
Då kan man som nämnts se om någon specifik månad avviker med onormal kostnad.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)