Matkostnad

Har skapat en separat fil benämnd "Matkostnad över tiden".

Avsikten med denna är att se hur mat och restaurangkostnaden ser ut år för år. Dels via årsmedelväde, och även månadsvis, separat per månad.

Via årsmedelvärde, så får man ju en bild hur kostnaden förändras över tiden.

Via Månadsvis redovisning per år, så får man ju en bild om t.ex. någon månad sticker ut i kostnad i förhållande till övriga eller något annat senarie. ex. någon månad kan ju konsekvent ligga lägre, eller högre än någon annan. Spridningen för någon månad kan ju också vara liten, eller stor.

Man kan ju utifrån detta fundera på orsakerna.

Och filen kan ju vara bra för att se om man t.ex. har som målsättning att minska dessa kostnader, huruvida det går åt rätt håll.

Man kan om man vill även byta ut kategorierna mot andra om man vill se motsvarande resultat för något annat.

Filen finns under länken till Hemekonomi.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)