FAQ, vanliga frågor och svar

1. Kan jag använda Hemekonomi-filen med olika office-paket?

2. Finns det några begränsningar med filen, eller annat som reklam eller dylikt?

3. Finns det någon hjälpfil?

4. Hur gör jag vid uppdatering av utgåva?

5. Varför är den gratis?

 

Svar

 

1. Ja filen Hemekonomi fungerar och är testad på MS Office (Excel), Kingsoft, Ipad numbers, Libre och Open office. Även via MS Onedrive (f.d. Skydrive), Excel-online.

2. Hemekonomi är en helt öppen Excel-fil som ni kan se hur den är uppbyggd genom att markera de olika använda formlerna. Inga makron är använda, så ni kan känna er helt trygga med filen, som dessutom skannas igenom av Microsoft innan utskick sker via Hotmail. Det står mer om detta under Kontakt. Ingen reklam eller annat förekommer.

3. En hjälpfil finns i form av beskrivning av filens uppbyggnad. Se Beskrivning för information. Denna sida bifogas i form av en PDF-fil, vid utskick av Hemekonomi. Ni kan också kontakta mig personligen om det är något ni undrar över, via Kontakt. Alternativt ladda ned den själv via utgåva.

4. Om ni har fått en uppdatering och vill använda er av redan inknappat data, så är det enklaste tillvägagångssättet att helt sonika Klippa och Klistra. Välj då helst vid Klistra in, "Klistra in som", value/värden. Då kommer ingen eventuell formatering med.

5. Jag skapade denna fil år 2004, för att som jag då tyckte behövde få en bättre kontroll över min ekonomi. Jag kunde inte vid tillfället finna något liknande, och enkelt att använda, och då jag använt Excel i mitt dåvarande yrke i ganska hög grad, så var det inte så svårt att få ihop något enket Excel-ark. Efter det har det skett en gradvis utveckling till vad jag tycker idag är ett bra fungerande Excel-ark. Hoppas att ni också tycker så. Så kan jag då hjälpa någon annan att få en bättre överblick över sin ekonomi, så tycker jag att de timmar jag har lagt ned på detta är värt det.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)