Beskrivning

Hjälp för Hemekonomi din personliga budget

Fotogalleri

Hemekonomi består av följande sidor

Beskrivning

Utgåva

(Följande rubriker har information om respektive arbetsark i filen nedan).

Inkomster

A-kassa

Månatliga utgifter

Enskilda utgifter

Krediter

Sammanställning

Budgetplanering

Beskrivning 

Få gratis en bra överblick över din hemekonomi

Avsikten med filen

Filen används för att få en bra överblick över sin privatekonomi.

 

Enkel att använda. Tydlig och överskådlig med grafer gör det lätt att se statusen på din ekonomi. Samla års-, halvårs-, kvartals- och månadsutgifterna på ett ställe för en bra överblick. Ingen egen beräkning är nödvändig, all beräkning sker automatiskt.

Knappa in enskilda/dagliga utgifter med valfria Kategorier, för att kunna se en sammanräkning månadsvis av dessa.

Med kategori avses dina egna benämningar på småutgifter/enskilda utgifter, förslagsvis t.ex. "Mat", "Godis", "Spel" etc.
Kategorier är ej fördefinierade, m.a.o. skapas de efter eget behov.

4st konton kan användas vilka redovisas separat och sammanräknade.

Man väljer själv vilket konto samtliga separata utgifter skall belasta, genom att mata in siffra 1 - 4.

 

Utgåva 

Om ni har senaste utgåvan kan ni se under hemsidan och utgåva.

Inkomster

Inkomster knappas in på detta arbetsark.

 

Det finns 4st inmatningsfält per månad för inkomster. Dessa kan användas för valfritt ändamål.
Ex.vis lön, lön för extra arbete, spelvinst o.s.v. Ett textfält framför dessa inmatningsfält finns för valfri beskrivning av respektive inkomst.

Räcker dessa inte till, om man t.ex. har småinkomster så kan man addera dessa i något fält.

Man skriver då ex. "=56+75" har man sedan ytterligare småinkomstre/poster så öppnar man bara cellen igen och lägger till plustecken och aktuellt belopp.

Inkomster inklusive dessa från arket A-kassa sammanställs och räknas samman uppe till höger.

 

Datat länkas till arbetsark "Sammanställning".

 

A-kassa

A-kassaersättning knappas in på detta ark.

akassa.jpg

Ersättningen knappas in veckovis och sammanräknas automatiskt ihop med övriga inkomster. Även de ev. belopp från fältet
extra inkomster som valfritt kan användas.

2st A-kassa ersättningar (konton) finns upplagt att använda.

Behövs fler (konton) kan man addera dessa på någon av dessa 2st befintliga. Alternativt knappa in dem under det extra inmatningsfältet för extrainkomster, där man kan addera beloppen veckovis för att se det separata totalbeloppet. Nackdelen är då att detta adderas på det konto av 2st man matar in dessa belopp på.

 

 

Månatliga utgifter

Här infogas fasta räkningars kostnader per månad. Inmatning av månads-, kvartals-, havårs-, årsutgifter knappas in på detta arbetsark.

manadsutgs.jpg

Datat länkas till arbetsark "Sammanställning".

1. Första kolumnen (rubrik, poster beskrivning) används för att skriva in uppgift om vilken utgift det är.

2. Andra kolumnen (rubrik, summa utgifter per post och år) är en redovisning som automatiskt räknar ihop den totala summan per år. Är utgiften fler per år så kan det ju vara intressant att se den sammanlagda årskostnaden.

3. Tredje kolumnen (rubrik, betal-datum) används valfritt för sista betaldatum.

4. Fjärde kolumnen (rubrik, betald) används för att hålla ordning på om en utgift är betald eller inte. Även så används denna kolumn för funktionen att visa kvarvarande total utgift per månad, vilken redovisas längst ned. Det finns dock inget krav att använda denna kolumn.

5. Femte kolumnen (rubrik, data för beräkning) används av funktionen visa kvarvarande total utgift per månad, som redovisas längst ned. Inget du behöver göra med denna således. Jag kunde ha dolt kolumnen, men valde att inte göra det.

6. Sjätte kolumnen (rubrik, belasta Kontonr) används för att skriva in för vilket Kontonr man vill att utgiften skall belasta/dras ifrån. Detta är nödvändigt att göra, annars räknas inte den utgiften/posten med i uträkningen.

7. Sjunde kolumnen (rubrik, "månad") används för utgiftens belopp.

Sedan upprepas kolumner nr 3 t.o.m. 7 för varje månad.

 

 

Enskilda utgifter

Enskilda utgifter (dagliga småutgifter)

Enskilda "dagliga" utgifter knappas in på detta arbetsark.

enskildautgs2.jpg

Knappa in dagliga småutgifter för att få en bra överblick månadsvis vad alla småkostnader innebär för ekonomin. Ingen egen beräkning är nödvändig, skriv bara in Kategorier du vill se summan för. Antingen månadsvis eller samtliga månader samtidigt.

Med kategori avses samlade benämningar på småutgifter/enskilda utgifter såsom t.ex. "Mat", "Godis", "Spel" etc.

Kategorier är ej fördefinierade, m.a.o. skapar du dessa själv efter eget behov.

Här finns 2st redovisningsmöjligheter och 1st inmatningsfält.

 

Redovisningsmöjlighet 1, är skapad för valfritt användande, i syfte att visa den ackumulerade summan per månad för upp till nst använda egendefinierade kategorier.

Skriv här in dina egendefinierade kategorier, så redovisas en sammanräknad summa från samtliga poster per månad.

Redovisningsmöjlighet 2, är skapad för valfritt användande, i syfte att visa den ackumulerade summan per månad för 1st använd egendefinierad kategori.

Inmatningsfälten består av 3st kolumner per månad.

Inmatningsfält 1, (rubrik, belasta konto 1, 2, 3, 4) används för att välja vilket Kontonr som utgiften skall belasta.

Inmatningsfält 2, (rubrik, utgiftsbenämning) används för att beskriva utgiften. Här används med fördel
egenskapade kategorier för att kunna se summan av dessa per månad, enligt ovan beskrivna redovisningsmöjligheter 1 och 2.

Inmatningsfält 3, (rubrik, kostnad) används för utgiftens belopp.

 

Datat länkas till arbetsark "Sammanställning".

 

 

Krediter

Detta ark används för olika krediter.

krediter.jpg

Dessa belastar på utgiftssidan och länkas till sammanställningen. Vill man ha dessa separat utanför budgeten kan man avmarkera ett fält på arket sammanställning. Se beskrivning under sammanställning.

 

Här är det också nödvändigt att använda sig av konto nr 1 - 4. Ett och samma konto kan användas för alla krediter, du väljer själv.

Sammanställning

På arbetsark "Sammanställning" visas en sammanställning av inkomster - utgifter.

sammanstallning1.jpg

Delsnitt 1

sammanstallning.jpg

Delsnitt 2

 

På detta arbetsark skall inga data knappas in, utan uppgifter som redovisas på detta arbetsark länkas dit från övriga ark.

Extra funktioner/val

Det finns 2st val man kan göra på detta ark. Dessa påverkar endast sammanställningen, inget data går förlorat hur man än väljer att redovisa.

 

1. Markera för att inkludera föregående månads resultat.

Detta innebär ackumulerat (summor adderas) resultat. M.a.o. så förs föregående månads resultat över till nästkommande månad.

2. Markera för att inkludera krediter.

Avmarkering medför således att dessa inte tas med i sammanställningen.

 

Budgetplanering

Denna sida är fristående från egentliga Hemekonomi.

Sidan är inspirerad av programmet Lyxfällan, och fungerar ungefär som "Tavlan".

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)